Konference ČGF

Výroční konference ČGF 2018

Každoroční setkání nejvyšších funkcionářů České golfové federace se zástupci členských hřišť bylo letos naplánováno na 17. března v pražském hotelu STEP.  Hojná účast členů (delegátu) zajistila usnášení schopnost této valné hromady, a tak mohl být mimo jiné schválen rozpočet příjmů a výdajů na tento rok, který předložilo vedení ČGF. Z prezentací byly nejzajímavější 2 projekty: „Golf se školou“, který se zaměřuje na výuku golfu na základních školách a dále marketingová platforma „Bav se golfem“,

která se zaměřuje na využití populárních sociálních sítí. Neblahé zkušenosti členů z minulé sezóny rozvířili také neplánovanou diskuzi na téma (ne)funkčnosti současného registračního SW pro turnaje a bylo odsouhlaseno analyzovat současné řešení nezávislými IT poradci a případně i zkalkulování nákladů na vývoj a provoz modernější platformy. Nicméně mne, jako zástupce hájícího zájmy malého golfového klubu, připravované aktivity ze strany ČGF nějak zvlášť nenadchly, respektive mě ujistily v názoru, že každé hřiště si musí umět pomoci samo a nelze očekávat žádnou velkou centrální podporu z ČGF na propagaci golfu právě ve Vaší lokalitě. Rozloučím se tedy se slovy: neptej se, co pro tebe ČGF udělá, ale zeptej se, co můžeš pro golf udělat ty sám.

Uvidíme se na hřišti Golf Snail / Golf Břežany

Tomáš Kleint

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *